11 சேமிப்பு கிடங்குகள், 2 மத்திய கூட்டுறவு கிளைக் கட்டங்கள் திறப்பு

11 சேமிப்பு கிடங்குகள், 2 மத்திய கூட்டுறவு கிளைக் கட்டங்கள் திறப்பு

மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் திரு.எடப்பாடி கே.பழனிசாமி அவர்கள் இன்று தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிபக் கழகத்தின் சார்பில், ரூ.17.65 கோடி மதிப்பில் கட்டப்பட்டுள்ள 11 சேமிப்பு கிடங்குகள், 2 மத்திய கூட்டுறவு கிளைக் கட்டங்களை ஆகியவற்றை திறந்து வைத்தார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *