மாநில பெண் குழந்தைகள் தினம் – போஷன் அபியான் திட்டம்

மாநில பெண் குழந்தைகள் தினம் – போஷன் அபியான் திட்டம்

மாநில பெண் குழந்தைகள் தினத்தையொட்டி, போஷன் அபியான் திட்டம், கண்தானம் குறித்து விழிப்புணர்வு பிரச்சாரம் மேற்கொண்ட கடலூர்- மாலுமியர்பேட்டையை சார்ந்த சிறுமி ச.பவதாரணிக்கு மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்கள் மாநில அரசின் விருது மற்றும் ரூ.1 லட்சம் காசோலையை வழங்கி பாராட்டினார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *