மாண்புமிகு முதல்வரிடம் காவல்துறை இயக்குநர்கள் வாழ்த்து

மாண்புமிகு முதல்வரிடம் காவல்துறை இயக்குநர்கள் வாழ்த்து

மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்களை இன்று காவல்துறை இயக்குநர்களாக பதவி உயர்வு பெற்றுள்ள திரு.சுனில்குமார், திரு.சுனில்குமார் சிங் ஆகியோரும் காவல்துறை கூடுதல் இயக்குநர்களாக பதவி உயர்வு பெற்றுள்ள திரு.ச.நா.சேஷசாய், திரு.S.டேவிட்சன் தேவாசீர்வாதம் ஆகியோரும் சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றனர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *