“போலியோ சொட்டு மருந்து” சிறப்பு முகாம்!!!

“போலியோ சொட்டு மருந்து” சிறப்பு முகாம்!!!

மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் திரு.எடப்பாடி கே. பழனிசாமி அவர்கள் (19.01.2020) அன்று முகாம் அலுவலகத்தில் குழந்தைகளுக்கு சொட்டு மருந்து வழங்கி, தீவிர போலியோ சொட்டு மருந்து முகாமை தமிழ்நாட்டில் துவக்கி வைத்தார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *