புதிய அரசு மருத்துவக்கல்லூரி அடிக்கல் நாட்டு விழா – நலத்திட்ட உதவிகள்

புதிய அரசு மருத்துவக்கல்லூரி அடிக்கல் நாட்டு விழா – நலத்திட்ட உதவிகள்

மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்கள் , மாண்புமிகு மத்திய அமைச்சர் அவர்கள் மற்றும் மாண்புமிகு துணை முதல்வர் ஆகியோர் விருதுநகரில் நடைபெற்ற புதிய அரசு மருத்துவக்கல்லூரியின் அடிக்கல் நாட்டு விழாவில் மரக்கன்றினை நட்டு வைத்தும், முடிவுற்ற திட்டப் பணிகளை திறந்து வைத்து, பயனாளிகளுக்கு அரசு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *