தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சி கழகத்திற்கு ரூ.1.13 கோடியில் வால்வோ சொகுசுப் பேருந்துகள்

தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சி கழகத்திற்கு ரூ.1.13 கோடியில் வால்வோ சொகுசுப் பேருந்துகள்

மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் திரு.எடப்பாடி கே.பழனிசாமி அவர்கள் இன்று தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சி கழகத்திற்காக ஆசிய வளர்ச்சி வங்கியின் நிதியுதவி மூலம் வாங்கப்பட்ட ரூ.1.13 கோடி மதிப்பிலான வால்வோ சொகுசுப் பேருந்துகள் சேவையை துவக்கி வைத்தார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *