தமிழகத்திற்கு தொழில் முதலீடு – அமெரிக்க நாட்டு மாநில கவர்னர் பாராட்டு!!

தமிழகத்திற்கு தொழில் முதலீடு – அமெரிக்க நாட்டு மாநில கவர்னர் பாராட்டு!!

அமெரிக்க சுற்றுப்பயணத்தின் போது தமிழகம் -அமெரிக்கா இடையே அரசுமுறை உறவை ஊக்குவித்தமைக்காகவும், தமிழகத்திற்கு தொழில் முதலீடுகளை ஈர்க்க மேற்கொண்ட முயற்சிகளுக்காகவும் மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்களுக்கு #America நாட்டின்
@StateMaryland மாநில கவர்னர் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *