“தங்கத் தமிழ் மகன்” விருது பெற்றார்  மாண்புமிகு துணை முதல்வர்

“தங்கத் தமிழ் மகன்” விருது பெற்றார் மாண்புமிகு துணை முதல்வர்

அமெரிக்க நாட்டின் சிகாகோ மாநகரில், சிகாகோ தமிழ்ச் சங்கம் சார்பில் நடைபெற்ற விழாவில், மாண்புமிகு தமிழக துணை முதல்வர் அவர்கள் “தங்கத் தமிழ் மகன் விருது” வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *