கால்நடை ஆராய்ச்சி பூங்கா, மருத்துவக் கல்லூரி அமைப்பு – மாண்புமிகு முதல்வருக்கு நன்றி தெரிவித்தார் மாண்புமிகு அமைச்சர்

கால்நடை ஆராய்ச்சி பூங்கா, மருத்துவக் கல்லூரி அமைப்பு – மாண்புமிகு முதல்வருக்கு நன்றி தெரிவித்தார் மாண்புமிகு அமைச்சர்

சேலம் – தலைவாசலில் சர்வதேச தரத்திலான கால்நடை ஆராய்ச்சி பூங்கா மற்றும் புதிய கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி அமைப்பதற்கான அடிக்கல் நாட்டு விழாவில் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தமைக்கு மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்களை மாண்புமிகு அமைச்சர் திரு.உடுமலை இராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் சந்தித்து நன்றி தெரிவித்தார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *