உணவுப் பாதுகாப்பு அட்டவணை மதிப்பீட்டில் முதன்மை மாநிலங்களில் ஒன்றாக தமிழ்நாடு தேர்வு!

உணவுப் பாதுகாப்பு அட்டவணை மதிப்பீட்டில் முதன்மை மாநிலங்களில் ஒன்றாக தமிழ்நாடு தேர்வு!

உணவுப் பாதுகாப்பு அட்டவணை மதிப்பீட்டில் தமிழ்நாடு இந்த ஆண்டு இந்தியாவிலேயே முதன்மை மாநிலமாக தேர்வாகி வென்ற விருதினை மாண்புமிகு முதல்வர் திரு.எடப்பாடி கே.பழனிசாமி அவர்களிடம் மாண்புமிகு மக்கள் நல்வாழ்வு துறை அமைச்சர் திரு.சி.விஜயபாஸ்கர் அவர்கள் காண்பித்து வாழ்த்து பெற்றார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *